توقف برنامه هسته ای ایران، باورکردنی نبود

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آخرین سخنرانی دوران حضور خود در کاخ سفید را در شهر شیکاگو ایراد کرد.


]]>