آغاز عملیات ساخت جاده جديد مسجدسليمان

قطعه اول این جاده از مسجدسلیمان تا سد مسجدسلیمان به طول ۲۰ کیلومتر است كه برآورد اولیه ساخت اين قطعه ۸۹ میلیارد تومان است.

دسته‌هاyjc