استاد دانشگاه:‌امروزاقتصاد و بازار بزرگترین تهدید زبان فارسی است

شیراز- ایرنا- استاد دانشگاه شیراز گفت: متاسفانه امروز بزرگترین تهدید زبان فارسی در بازار و فضای اقتصادی است به طوری که زبان فارسی در این مکان ها در حال خفه شدن است.