استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی باعث تحقق اهداف سازمانی می شود

کرج-ایرنا- مدیرکل زندان های استان البرز گفت که استفاده از ظرفیت های سایر نهادهای فرهنگی موجب تسریع در تحقق اهداف سازمانی می شود.