تشرف جمعی از کودکان سرطانی استان یزد به حرم رضوی

۴۶ کودک سرطانی از استان یزد به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.

دسته‌هاyjc