دومین مرکز یادگیری محلی آموزش و پرورش زنجان به بهره برداری رسید

زنجان – ایرنا – دومین مرکز یادگیری محلی آموزش و پرورش ناحیه ۲ زنجان با هدف توانمند سازی و ایجاد یادگیری مادام العمر برای افراد بیسواد و کم سواد به بهره برداری رسید.