سه هزاربروجردی کارت شناسایی همیار طبیعت دریافت کرده اند

بروجرد – ایرنا – رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد گفت: بیش از سه هزار نفرهمیار طبیعت در بروجرد کارت شناسایی دریافت کردند.