شیرین کاری مسافر در ایستگاه مترو کار دستش داد+ تصاویر

این مرد که اقدام به سر خوردن بین رمپ دو پله برقی کرده بود دچار حادثه شد.

دسته‌هاyjc