مرمت پرچالش بنای یادگار امیرکبیر

تهران- ایرنا- روند انتقادبرانگیز مرمت مدرسه «دارالفنون» به عنوان میراث فرهنگی به جا مانده از امیرکبیر در روزهای تولد و وفات این چهره برجسته تاریخ ایران مورد توجه ویژه ناظران و رسانه ها قرار گرفت. موضوع حفاظت از خانه «ثابت پاسال» و حفر زیرگذر چهارراه گلوبندک از دیگر موضوع های این روزهای حوزه میراث فرهنگی بود.