هوای اصفهان سالم است

اصفهان – ایرنا – میانگین وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان از ۲۴ ساعت گذشته تا ظهر روز پنجشنبه در شرایط سالم قرار دارد.