کشف یک موجود فرا زمینی ترسناک + عکس

محققان ماهی چهار چشمی را در اعماق اقیانوس کشف کرده اند که بیشتر شبیه موجودات بیگانه فضایی است.