۱۷۰ هزار زائر هندی امسال به حج تمتع مشرف می شوند

دهلی نو-ایرنا- وزیر اقلیت های هند گفت:به دنبال توافق با عربستان سعودی امسال ۱۷۰ هزار نفر از زائران این کشور برای انجام مناسک حج به سرزمین وحی اعزام می شوند.