۲ خبر کوتاه از آموزش و پرورش سمنان

سمنان- ایرنا- پوشش تحصیلی ۱۴ درصدی دانش آموزان استان سمنان در مدارس هیات امنایی و دعوت دانش آموز تیرانداز سمنانی به اردوی تمرینی تیراندازان آسیا، عنوان خبرهای آموزش و پرورش استان سمنان است.