افزایش فعالیت‌های بانوان در دولت یازدهم

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر گفت: با گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد که بانوان به‌تازگی به آن روی آورده‌اند و رشد زیادی داشته، زمینه‌ای مناسب برای فعالیت‌های اجتماعی آنان فراهم شده است.